Terézia, n.o. - Sme tu pre Vás...

Pon-Pia: 8:00 - 16:30

Vedúca sestra

Pre novobudované zariadenie sociálnych služieb DSS Lokca, n. o.

Požiadavky: VŠ II. stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo VŠ I. stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore ošetrovateľstvo, alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra, prax minimálne 3 roky prax  v odbore

Počet pracovníkov na dannú pozíciu: 1

Navrhovaná mzda: 1.100€

Termín nástupu: 1.11.2019 / dohodou

Žiadosti o zamestnanie spolu s profesijným životopisom a motivačným listom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte písomne na dresu:

 JHS, s.r.o.
Sládkovičova 10
036 01 Martin
alebo emailom na: jhs@jhs.sk

Kategória: Trvalý pomer

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx, .rtf