Terézia, n.o. - Sme tu pre Vás...

Pon-Pia: 8:00 - 16:30

Oznamy

Podporte našich seniorov

2% z Vašich daní

Oznam

Návštevy v Terézia, n.o. sú povolené.
Podmienky vstupu pre návštevníka:
• Osoba sa preukáže potvrdením o kompletnom zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 (uplynula doba 14 dní)
• Osoba prekonala ochorenie COVID-19 a je v lehote 180 dní
• Osoba sa pri vstupe preukáže negatívnym testom na ochorenie COVID-19 s negatívnym výsledkom (PCR test 72 hodinový, antigénový test 48 hodinový)
Výnimka môže byť návštevníkovi udelená len so súhlasom riaditeľky u ťažko chorých a paliatívnych klientov, po predchádzajúcej telefonickej dohode.
Návštevník je počas návštevy povinný dôsledne dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.
Návštevu Vás žiadame vopred dohodnúť počas pracovných dní na telefónnom čísle:
0948 311 917 (riaditeľka)
Umiestnenie občana:
Chceme Vás požiadať, aby ste informácie o umiestnenie občana do nášho zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia konzultovali telefonicky na čísle 0948 311 917 alebo emailom na info@terezia-lokca.sk.
Pri prijímaní nových klientov je potrebné, aby pred nástupom do zariadenia bolo zrealizované preventívne vyšetrenie na COVID-19 s negatívnym výsledkom (nie staršie ako 72 hodín pri PCR teste a nie staršie ako 48 hodín pri antigénovom teste).
Za pochopenie Vám ďakujeme.

Ochráňte vašich seniorov
pred koronavírusom a samotou.

Zverte ich nám. U nás nájdu nepretržitú starostlivosť a bezpečný domov.A vy istotu, že sú v dobrých rukách.