Terézia, n.o. - Sme tu pre Vás...

Pon-Pia: 8:00 - 16:30

Oznamy

Podporte našich seniorov

2% z Vašich daní

Oznam

Návštevy v interiérových priestoroch Terézia, n.o. sú na základe nariadenia ÚVZ SR dočasne zakázané. Výnimku zo zákazu návštev môže povoliť výlučne riaditeľka u ťažko chorých a paliatívnych klientov po predchádzajúcej telefonickej dohode. Návštevník je povinný dôsledne dodržiavať všetky protiepidemické opatrenia.
Obmedzenie sa nevzťahuje aj na návštevy osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako 24 hodín.
Osobám bez predchádzajúceho súhlasu riaditeľky nebude umožnené vstúpiť do interiérových priestorov zariadenia.
Chceme Vás požiadať, aby ste informácie o umiestnenie občana do nášho zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia konzultovali telefonicky na čísle 0948 311 917 alebo emailom na info@terezia-lokca.sk.
Pri prijímaní nových klientov je potrebné, aby pred nástupom do zariadenia bolo zrealizované preventívne vyšetrenie na COVID-19 s negatívnym výsledkom (nie staršie ako 72 hodín).
Za pochopenie Vám ďakujeme.

Ochráňte vašich seniorov
pred koronavírusom a samotou.

Zverte ich nám. U nás nájdu nepretržitú starostlivosť a bezpečný domov.A vy istotu, že sú v dobrých rukách.