MAXIMÁLNA
POZORNOSŤ

• fyzioterapia

• bazálna stimulácia

• sociálna rehabilitácia

• lekárska starostlivosť

• duchovná podpora

viac

MODERNÉ
UBYTOVANIE

• polohovatelné lôžka

• antidekubitné matrace

• bezbariérovosť prostredia

• signalizačné hodinky

NADŠTANDARDNÝ PRÍSTUP

• zlepšenie kondície

• rešpektovanie súkromia a rozhodovanie o voľnom čase

• návštevy s možnosťou ubytovania

• spoločenské a kultúrne aktivity

NAŠI RODIČIA SI ZASLÚŽIA VIAC

od 403 eur

mesačne

ubytovanie

24h starostlivosť

rehabilitácia

stravovanie 5x denne

VOLAJTE

+421 948 311 917

ADRESA

Terézia, n.o.
Zariadenie pre seniorov
Južná 698/3, 029 51 Lokca