izba4

MODERNÉ
UBYTOVANIE

• polohovatelné lôžka

• antidekubitné matrace

• bezbariérovosť prostredia

• signalizačné hodinky

ubytovanie

24h starostlivosť

rehabilitácia

celodenné stravovanie

MAXIMÁLNA
POZORNOSŤ

• fyzioterapia

• bazálna stimulácia

• sociálna rehabilitácia

• lekárska starostlivosť

• duchovná podpora

• zmyslová aktivizácia

• kognitívne tréningy

sluzby_bg

ADRESA

Terézia, n.o.
Zariadenie pre seniorov
Južná 698/3, 029 51 Lokca