Terézia, n.o. - Sme tu pre Vás...

Pon-Pia: 8:00 - 16:30

O nás

Terézia, n. o. v oravskej obci Lokca poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov:
 • v zariadení pre seniorov s kapacitou 32 lôžok,
 • v špecializovanom zariadení s kapacitou 40 lôžok so zameraním na osoby najmä s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou, demenciou rôzneho typu etiológie, organickým psychosyndrómom a sklérozou multiplex

Sme viac ako len bežné zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Vysoká profesionalita, ktorú zaručujeme, je toho nevyhnutnou podmienkou. Za rozhodujúci pilier svojho poslania považujeme srdečný a pohodový vzťah medzi našimi klientmi a našimi zamestnancami. Tento vzťah budujeme s láskavou trpezlivosťou a rešpektom.

Dôraz kladieme na vytváranie sociálnej istoty našich klientov, nediskriminačný prístup k nim a rešpektovanie ich ľudskej dôstojnosti a práv. Celková práca zamestnancov smeruje k vytvoreniu príjemného prostredia tak, aby sa čo najviac približovalo prirodzenému rodinnému prostrediu našich klientov a k vytváraniu pocitu domova a súkromia. Klientov podporujeme pri ich začleňovaní do komunitného prostredia a pomáhame im rozvíjať a budovať prirodzené medziľudské vzťahy.

Poslaním Terézia, n. o. je poskytovať kvalitné sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách v zariadení pre seniorov a v špecializovanom zariadení tým občanom, ktorí sú na tieto služby odkázaní, alebo poskytovanie týchto služieb potrebujú z iných vážnych dôvodov, tým, ktorí nemôžu žiť vo svojom prirodzenom prostredí a vyžadujú pravidelnú pomoc druhej osoby. Podpora a pomoc vychádza z individuálne určených potrieb a požiadaviek jednotlivých prijímateľov sociálnych služieb, rešpektuje a zachováva ich ľudskú dôstojnosť a základné ľudské práva a slobody.

Víziou Terézia, n. o. je vytvárať a udržiavať zariadenie, ktoré svojimi kvalitnými, odbornými a bezpečne poskytovanými službami, ľuďmi s dobrým srdcom, bude atraktívne pre občanov z celého územia SR, bude reflektovať nielen na ich potreby, ale aj na ich požiadavky. Bude zariadením, v ktorom sa zamestnanci, prijímatelia, ale aj ich rodinní príslušníci budú cítiť príjemne, vítaní a plnohodnotne uznávaní. Bude úspešné vďaka svojim inovatívnym postupom a metódam práce s cieľovou skupinou občanov.
Značka Terézia, n. o. bude známa vo všetkých krajoch SR, bude znamením kvality, rešpektu, úcty a profesionality, bude znamenať niečo exkluzívne, nie niečo tuctové. Poskytovanie sociálnych služieb bude prijímateľom na prospech, s cieľom zabezpečiť ich návrat do prirodzeného rodinného prostredia. Občan sa stane prijímateľom sociálnych služieb v Terézia, n. o. preto, že si vybral práve toto zariadenie.

Naším cieľom je naplniť odkaz: Vy ste naši a my sme vaši.

Zverte svojich najbližších do našich rúk

Ubytovanie

 • v dvojlôžkových izbách v rámci štvorlôžkových bytových jednotiek so zdieľaným sociálnym zariadením a kúpeľňou,
 • v jednolôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou,
 • TV na každej izbe,
 • pohodlné polohovateľné lôžka,
 • komfortné antidekubitné matrace na prevenciu proti preležaninám,
 • inteligentné signalizačné zariadenia na privolanie personálu.

Stravovanie

 • stravu pripravovanú vo vlastnej kuchyni z čerstvých sezónnych surovín pod dohľadom kvalifikovaných odborníkov: 5x denne racionálnu stravu alebo 6x denne diabetickú stravu

Starostlivosť

 • bezpečie a starostlivosť o klienta počas denných aj nočných hodín,
 • lekársku starostlivosť formou individuálneho plánu a pravidelných návštev lekára priamo v zariadení,
 • opatrovateľskú starostlivosť certifikovaných opatrovateľov 24 hodín denne,
 • ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom ADOS
 • sociálne poradenstvo klientovi a jeho rodine
 • aktivity v rámci programu sociálnej rehabilitácie, so zreteľom na individuálne záujmy a potreby klientov
 • fyzioterapia a rehabilitácia zameraná na udržanie dobrej kondície klientov zodpovedajúcimi liečebnými, rehabilitačnými a rekondičnými aktivitami
 • bazálna stimulácia
 • zmyslová aktivizácia
 • kognitívne tréningy

Čo je u nás samozrejmosťou

 • bezbariérovosť celého zariadenia,
 • vlastná práčovňa,
 • pravidelné informovanie rodinných príslušníkov o zdravotnom stave klienta,
 • zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych aktivít,
 • rešpektovanie súkromia klientov a možnosť rozhodovania o svojom voľnom čase,
 • bohoslužby,
 • návštevy rodinných príslušníkov kedykoľvek počas dňa a prípadne aj s možnosťou ubytovania priamo v objekte.
Riaditeľka

Mgr. Marcela Mušáková, MBA - 0948 311 917

Vedúca sociálna pracovníčka

Mgr. Marta Chromeková - 0948 484 482

Vedúca sestra

Mgr. Monika Zvonárová - 0948 446 576

Ekonómka
Gabriela Janceková - 0948 370 342
Vedúca kuchyne

Alena Kurtulíková - 0948 198 203

Hospodár

Jozef Šalata - 0948 401 817

Ambulancia ZPS

0940 625 599

Ošetrovňa

0948 307 379

Terézia, n.o. sa nachádza v pokojnom prostredí Oravskej prírody. Je obklopené množstvom zaujímavých miest, ktoré sa oplatí navštíviť.
 • možnosť DOČASNÉHO POBYTU klienta
 • Ak sa Vám stala nečakaná rodinná udalosť, alebo potrebujete krátkodobo zabezpečiť a postarať sa o vašeho blízkeho, vieme Vám s tým pomôcť. Ponúkame aj dočasné pobyty pre našich klientov...
 • Dočasný pobyt je určený pre osoby v dôchodkovom veku pri náhlych zmenách zdravotného stavu, za účelom podpory samostatnosti a sebestačnosti. Ponúkame komplexnú starostlivosť vrátane intenzívnej fyzioterapie a bazálnej stimulácie.
 • rozmanité výlety v OKOLITEJ PRÍRODE
 • Okolitá príroda Oravy ponúka pre Vás krásne výlety a prechádzky (www.kamnavylet.sk)
 • HOSŤOVSKÝ APARTMÁN pre návštevy
 • Príbuzní našich klientov majú možnosť ubytovať sa priamo v Terézia, n.o. Ubytovanie je poskytnuté v dvojlôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou, mimo izieb klientov. V prostredí Terézia, n.o. vám zaručujeme súkromie, kvalitný oddych a relaxáciu , s možnosťou stravovania. Užite si chvíle s vašimi blízkymi naplno.